Dijitalleşme günümüzde geldiği noktada her alanda varlığını göstermeye başladı. Bu alanlardan biri de her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam eden sigorta sektörü. Özellikle riski mümkün olduğunca azaltabilmek için detaylı matematiksel analizlere ihtiyaç duyulan sigortacılıkta, çeşitli yapay zeka uygulamaları ve diğer yeni nesil teknolojiler oldukça önemli rollere sahip olabiliyor. Aynı zamanda sigorta çözümlerinin herkese kolayca ulaşabilmesi için insurtech girişimleri her geçen gün güçlenmeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. Peki ülkemizde hayat bulan insurtech girişimleri neler?

Yerli Insurtech Girişimleri

Ottoo

Trafik kazalarında oluşabilecek maddi ve manevi zararları minimuma indirmeyi hedefleyen Ottoo, kaza anında önceden belirlenen kontaklara bildirim gönderme özeliğine sahip. Aynı zamanda…


Günümüzde dünyamız, adapte olabileceğimizden çok daha hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişim süreci gerek insanlar gerek şirketler arasında yoğun bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bu rekabet ortamında başarı elde edebilmek için ise, çağın en önemli kavramlarından biri olan inovasyonu iyi anlamak ve inovasyon kültürünü oluşturabilmek gerekiyor. Peki nasıl?

İnovasyon Kültürü

Bir şirketi başarılı kılan nedir? Mükemmel bir strateji, müşteri odaklı yaklaşım, başarılı çalışanlar gibi listeyi istediğimiz kadar uzatabiliriz. Oysa tüm bunlara ek olarak zirvede duran bir terim var: Yenilikçilik.

Fortune 500 listesinin 1955 ve 2019 versiyonlarını karşılaştırdığımızda yaklaşık 65 yıl sonra yalnızca 52 şirketin listede varlığını sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu…


Covid-19 pandemisi dünyayı etkisi almasıyla birlikte hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Bu değişikliklerin bir kısmı geçiciyken, bir kısmının gelecekte de etkilerini göstereceğini öngörmek mümkün. Özellikle iş hayatında gelen yeni ve mecburi düzen akıllara şu soruyu getirdi: Ofise gitmek zorunda mıyız?

Pandeminin başlangıcında birçok üst düzey yönetici, uzaktan çalışma yönteminin çalışan üretkenliği üzerinde negatif etki yapabileceğinden çekiniyordu. Çalışanların ise bir kısmı evinde rahatça çalışabildiğini belirtirken bir kısmı evde konsantre olamadığını ve ofisi tercih edeceğini belirtiyor. Pandeminin yavaş yavaş sonuna yaklaştığımız bu günlerde ise alışılması uzun süren uzaktan çalışma yönteminden tekrar normal çalışma sürecine geçiş hazırlıkları yapılıyor. …


Çağımızın en trend teknolojilerinden biri olan yapay zekâ, daima tartışma konusu olmayı başarıyor. Bu tartışmaların en popülerlerinden biri de yapay zekanın gelecekte işgücünü iyi mi yoksa kötü mü etkileyeceği üzerine. Bir grup bilim insanı yapay zekanın insanların elinden mevcut işlerini alarak işsizliği artıracağını düşünürken, diğer bir grup ise insanların daha iyi koşullarda çalışmasını sağlayacağını belirtiyor.

Bu tartışmaya geçtiğimiz günlerde Oxford Üniversitesi araştırmacıları ve iş araştırma uzmanı Coleman Parkes ortaklaşa bir anket çalışması yürüterek katıldılar. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda’da bulunan 500’ün üzerindeki yöneticinin katılımıyla gerçekleşen ankette sonuçlar geleceğimiz için oldukça iyimser bir tablo sergilemekte. Anket sonuçlarına göre;

Yeni meslekler…


Gelişen teknolojiyle birlikte elektronik cihazların boyutları küçülürken, çevreyle etkileşimi de farklı boyutlara taşındı. Bu gelişmenin sonucunda da vücudumuzla uyumlu bir şekilde çalışan giyilebilir teknolojik cihazlar hayatımıza girdi. Giyilebilir cihazlar başta moda endüstrisindeki kimliğimizi, sosyal statümüzü ve duygularımızı ifade etmek için tercih edilirken, yakın gelecekte bilişsel yeteneklerimizi artırarak vücudumuzun bir parçası haline dönüşebilir. Peki bu cihazlar neler ve gelecekte nasıl şekillenecek?

Akıllı Saatler

1800’lerin başında kol saati icat edildiğinde işlevi saatin kaç olduğunu göstermekten ibaretti. Günümüzde geldiği noktada ise telefon görüşmesi yapabilme, internete bağlanabilme, bildirimleri yönetebilme gibi birçok görev üstlenebiliyor. Akıllı saatlerin bir diğer önemli özelliği ise sağlık alanında sundukları. Kalp…


Günümüzde teknoloji o kadar hızlı gelişir hale geldi ki, yeni teknolojilere adapte olma süremiz de kısaldı. Yaklaşık 20 yıl önce cep telefonuyla fotoğraf çekmek alışılmamış bir durumken, bugün günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldi. Tıpkı bu örnek gibi, şu anda çok alışık olmadığımız ancak araştırmalar ve gelişmelerin gelecekte hayatımızın merkezinde olacağını işaret ettiği bir teknoloji de artırılmış gerçeklik. Birçok yenilikçi proje, dünyaya artırılmış gerçekliğin çok iyi bir ticari değere ve potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Artırılmış gerçekliğin gelecekte nasıl şekilleneceğine gelmeden önce, kısaca ne olduğuna ve nasıl çalıştığına bakalım. Bilgisayar ortamında üretilen ses ve görüntülerin, gerçek hayatla entegre olduğunu düşünün. Bunun için…


2020 yılının başında Çin’in Vuhan kentine ortaya çıkan ve kısa sürede pandemiye dönüşerek tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, dünya genelinde binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Altı ayı geçen bir süre zarfına karşın, hastalığa karşı henüz etkili bir çözüm bulunamadı ve milyonlarca insan günlük yaşamına alınan tedbirler doğrultusunda devam ediyor.

Dünya üzerindeki neredeyse bütün sağlık kuruluşlarının odak noktası virüse karşı bir çözüm geliştirmek ve bu yolculukta en etkili çözüm teknoloji. Salgın başladığından beri gerek yayılımını azaltmak gerek aşı tedavisi geliştirmek için onlarca teknolojik çözüm üzerinde çalışılıyor. Bu noktada öne çıkan teknolojilerden biri de yapay zeka. …


Günümüzde hayatımızın neredeyse her alanında kullandığımız sıradan bilgisayarlardan çok daha iyi performans gösterme yeteneğine sahip olan kuantum bilgisayarlar, henüz çok genç bir teknoloji olarak değerlendirilebilir. Özellikle hesaplama, işlem süresi gibi görevlerde oldukça başarılı olan bu teknolojinin, geleceğimiz kapılarını aralamadan önce bir dizi araştırma ve çalışmadan geçmesi gerekiyor. Teknolojinin takip edilemeyecek kadar hızlı geliştiği çağımızda, kuantum bilgisayarların hayatımıza tam anlamıyla girmesini beklemeden, onlar hakkında biraz bilgi sahibi olalım.

Kuantum bilgisayarlar nasıl çalışır?

Klasik bilgisayarlar işlemlerini 1 veya 0 değerlerini alan “bit”ler sayesinde yapar. Kısacası bilgisayarla yapılan aklınıza gelebilecek her işlem, 1 ve 0’ların mantıklı bir sıralamasıyla oluşur. …


Maliyetlerdeki önemli oranda düşüşler, hızlı prototipleme ve hassas baskı gibi avantajlarıyla 3D yazıcılar her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu yaygınlaşmanın sonucu olarak hızla büyüyen 3D yazıcı sektörü durmadan gelişerek beraberinde farklı çözümler de getiriyor. Peki bu çözümler neler? İşte günümüzde 21 milyar dolar hacme sahip olan, 2025 yılında ise 49 milyar dolar hacme ulaşması beklenen 3D yazıcı sektörünün insanlığa kattığı değerler.

Tıpta devrim yaratabilir

Günümüzde tıp alanında 3D yazıcıların kullanımı gitgide artsa da, asıl yapacağı devrimi daha hassas ve karmaşık yapılar üretebildiğinde göreceğiz. Halihazırda özellikle protezler konusunda 3D yazıcılar etkili çözümler üretebiliyor. İlk 3 boyutlu yazdırılabilir protez elin yaratılması…


Dünya genelinde 5G çalışmaları hızla devam ederken, bir ileri seviye teknoloji olan 6G’nin haberleri teknoloji gündeminde yerini almaya başladı. Henüz dünya genelinde 4G teknolojisini bile kullanamayan onlarca ülke varken 6G’nin gündeme gelmesi beklenmeyen bir gelişme olarak karşılandı. 6G teknolojisinin getireceği öngörülen yenilikleri incelemeden önce, 5G’nin yeniliklerini hatırlayalım.

5G nasıl fark yaratıyor?

Günümüzdeki 4G teknolojisi mobil cihazlarda 100 Mbps, Wi-Fi ağlarında ise 1 Gbps indirme hızı sağlayabiliyor. 5G ise bu hızı 10 Gbps’a kadar çıkararak devrim niteliğinde bir fark yarattı. Tabii ki maksimum olarak belirtilen bu hıza, binaların ve duvarların sinyale olan kötü etkisinden dolayı çoğu zaman ulaşmak mümkün olmayabiliyor. 5G’nin…

Dijital Garaj

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store