AvivaSA Dijital Garaj Hakkında

Ocak 2016’da AvivaSA bünyesinde kurulan ve sektöründe bir ilk olan Dijital Garaj, sigorta ve finans teknolojisi tabanlı iş fikirlerine sahip girişimcilerin proje geliştirip sunabileceği bir inovasyon merkezidir. Dijital Garaj, başta AvivaSA’nın olmak üzere tüm Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonu doğrultusunda; henüz gelişmekte olan ve pek çok parlak iş fırsatını barındıran Insurtech alanındaki girişimleri destekleme misyonuyla faaliyet gösteriyor.

“Girişimciyim”, “Yenilikçi fikirlerim var”, “Sigorta sektöründeki fırsatların farkındayım ve Insurtech’e ilgiliyim” diyorsan, AvivaSA Dijital Garaj ile dijitalgaraj@avivasa.com.tr üzerinden iletişime geçerek bu alandaki dönüşümün bir parçası olmak için ilk adımı atabilirsin.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store