İş hayatının yeni normali: Hibrit Çalışma Modeli

Covid-19 pandemisi dünyayı etkisi almasıyla birlikte hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Bu değişikliklerin bir kısmı geçiciyken, bir kısmının gelecekte de etkilerini göstereceğini öngörmek mümkün. Özellikle iş hayatında gelen yeni ve mecburi düzen akıllara şu soruyu getirdi: Ofise gitmek zorunda mıyız?

Pandeminin başlangıcında birçok üst düzey yönetici, uzaktan çalışma yönteminin çalışan üretkenliği üzerinde negatif etki yapabileceğinden çekiniyordu. Çalışanların ise bir kısmı evinde rahatça çalışabildiğini belirtirken bir kısmı evde konsantre olamadığını ve ofisi tercih edeceğini belirtiyor. Pandeminin yavaş yavaş sonuna yaklaştığımız bu günlerde ise alışılması uzun süren uzaktan çalışma yönteminden tekrar normal çalışma sürecine geçiş hazırlıkları yapılıyor. Tabii bu süreç birçok şirkette “eski normal” gibi olmayacak.

Hibrit çalışma modeli

Tamamen uzaktan çalışma ve tamamen ofiste çalışma düzenleri arasında seçim tartışmaları sürerken, Google gibi devlerin de dahil olduğu birçok şirket ikisinin de bir arada olduğu hibrit çalışma modelini gündeme getirdi. Bu modelde çalışanlar haftanın birkaç günü ofiste çalışırken, birkaç günü evlerinde çalışabilecek. Bu yöntem uzmanlar tarafından yorumlandığında ise bazı avantajlar ve dezavantajlar karşımıza çıkıyor.

· Avantajlar

Ofiste çalışmanın yoruculuğu ve evden çalışmanın sıkıcı rutini hibrit çalışma modeliyle güzel bir şekilde dengelenebilir. Özellikle trafik ve ulaşım sorunlarının olduğu şehirlerde, çalışanlar zamandan tasarruf edebilir. Şirketler açısından düşünüldüğünde, ofis masraflarında ciddi düzeyde düşüş sağlanabilir.

· Dezavantajlar

Sahada çalışması gereken birçok insan için uzaktan çalışma mümkün değildir ve bu bir adaletsizlik sorunu yaratabilir. Pahalı ekipmanlarla çalışan insanlar içinse bu ekipmanları edinmek mümkün olmayabilir. Bazı yöneticilerse, verimli çalışmanın rutin sağlanarak mümkün olabileceğini, bazen evde bazen ofiste çalışmakla rutinin yakalanamayacağını belirtiyor.

Hibrit çalışmaya teknolojik çözümler

Özellikle gelişmiş sanal iş birliği ve iletişim araçları, başarılı bir uzaktan çalışma sürecinde oldukça kilit rol oynuyor. Sohbet odaları ve video konferans ortamları gibi sanal alanlarda giderek daha fazla çalışma ve işbirliği gerçekleşiyor. Yazılı sohbet uygulamaları iletişimi sağlamada yetersiz kalabilirken, gelişen video konferans sistemleri çalışanlarını birbirini daha iyi anlamasını sağlayabiliyor.

Siber güvenlik birçok şirketin için en özen gösterilmesi gereken konulardan biridir. Bu eskiden genellikle ofis içerisindeki sistemler ve internet ağıyla sağlanıyordu. Gelişen siber güvenlik sistemleriyle birlikte, çalışanlar ofis dışındayken de en az ofis kadar güvenli bir ağda çalışabilir.

Bir projenin iletişim ve koordinasyon süreci etkin bir şekilde yapılamazsa oldukça baş ağrıtıcı olabilir. Gelişmiş online proje yönetim araçları ise bu alanda çözüm getirebiliyor. Bu araçlar sayesinde işler ekip üyelerine anlık olarak aktarılıp, takibi sağlanabiliyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store