Yerli Insurtech Girişimleri ve Insurtech Girişimlerini Destekleyen Programlar

Dijitalleşme günümüzde geldiği noktada her alanda varlığını göstermeye başladı. Bu alanlardan biri de her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam eden sigorta sektörü. Özellikle riski mümkün olduğunca azaltabilmek için detaylı matematiksel analizlere ihtiyaç duyulan sigortacılıkta, çeşitli yapay zeka uygulamaları ve diğer yeni nesil teknolojiler oldukça önemli rollere sahip olabiliyor. Aynı zamanda sigorta çözümlerinin herkese kolayca ulaşabilmesi için insurtech girişimleri her geçen gün güçlenmeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. Peki ülkemizde hayat bulan insurtech girişimleri neler?

Yerli Insurtech Girişimleri

Ottoo

Trafik kazalarında oluşabilecek maddi ve manevi zararları minimuma indirmeyi hedefleyen Ottoo, kaza anında önceden belirlenen kontaklara bildirim gönderme özeliğine sahip. Aynı zamanda çekici çağırma gibi yetenekleri olan Ottoo, acil durumlarla ambulans ve itfaiyeye haber verebiliyor. Ottoo’nun bir diğer özelliği ise sürücü davranışlarını kayıt altına alarak analiz edebilmesi. Böylelikle trafik sigortaları için maliyet azaltıcı görevini üstlenebiliyor. Analizler doğrultusunda trafik kurallarına uyan sürücüler daha düşük maliyetli trafik sigortasından yararlanabiliyor.

AkıllıBes

AkıllıBes, bireysel emeklilik sigortası yaptırmak isteyen kişilerin alışkanlarını ve koşullarını analiz ederek en uygun bireysel emeklilik sigortalarını yaptırabilmelerini sağlayan bir danışmanlık çözümü. Kullanıcılarının yaşı, medeni durumu, çocukları, ödeme alışkanlıkları gibi bir dizi veriyi inceleyen AkıllıBES, bu veriler sonucunda en ekonomik ve doğru sigortanın tercih edilmesi için önerilerde bulunuyor.

Bisigortacı

Sigortalanacak ürünlerin ve kapsamların sayısının ciddi bir şekilde artmasıyla sigorta ürünlerine bir pazar ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaç doğrultusunda kurulan Bisigortacı, bulunulan lokasyona en yakın ve en iyi hizmet veren sigortacıların bir arada görülebilmesini sağlıyor. Doğruluğu tescillenmiş sigorta şirketlerinden teklifler alınarak en doğru ürünlerin tercih edilebilmesi için seçenekler sunuyor.

Bu üç örnek gibi birçok yerli insurtech girişimi görmek mümkün. Peki bu tarz insurtech girişimlerini destekleyen programlar neler?

Insurtech Girişimlerini Destekleyen Programlar

Insurtech Hub

Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi’nde yer alan Insurtech Hub, sigorta sektöründe yer alan girişimleri destekleyerek bir arada getiriyor. Aslında bir hızlandırma programı olan Insurtech Hub, girişimlerin ihtiyaç duyduğu mentor, partner ve yatırım gibi kilit konularda onlara destek olarak daha hızlı büyümelerini sağlıyor.

İTÜ Çekirdek Insurtech

“Sigorta Sektöründe Dijital Dönüşüm Zamanı” mottosuyla yola çıkan, İTÜ Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek, sektörün önde gelen şirketlerini ve start up’larını bir araya getirerek gelişmelerini ve büyümelerini hızlandırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda İTÜ Çekirdek, aldığı başvurular sonucunda girişimlere ofis imkanları da sağlayabiliyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store