Dijitalleşme günümüzde geldiği noktada her alanda varlığını göstermeye başladı. Bu alanlardan biri de her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam eden sigorta sektörü. Özellikle riski mümkün olduğunca azaltabilmek için detaylı matematiksel analizlere ihtiyaç duyulan sigortacılıkta, çeşitli yapay zeka uygulamaları ve diğer yeni nesil teknolojiler oldukça önemli rollere sahip olabiliyor. Aynı zamanda sigorta çözümlerinin herkese kolayca ulaşabilmesi için insurtech girişimleri her geçen gün güçlenmeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. Peki ülkemizde hayat bulan insurtech girişimleri neler?

Yerli Insurtech Girişimleri

Ottoo

Trafik kazalarında oluşabilecek maddi ve manevi zararları minimuma indirmeyi hedefleyen Ottoo, kaza anında önceden belirlenen kontaklara bildirim gönderme özeliğine sahip. Aynı zamanda…

Dijital Garaj

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store